Parera Consulting, l'equip de professionals a la teva disposició

El nostre objectiu és oferir a cada un dels nostres clients un servei que es basa en la relació directa amb els mateixos atenent de forma personalitzada a cada un d'ells. Cuidem dels nostres clients i vetllem pels seus interessos, li oferim un tracte proper i personal


Departament LaboralEl nostre departament laboral, amb més de 25 anys d'experiència assessorant a empreses de sectors diversos, els pot oferir tots els serveis que necessita en aquest àmbit i dels quals enumerem a continuació els més significatius:

 • Altes inicials d'empreses i afiliació a Mútua d'Accidents
 • Cobertura en sistema de comunicació directa amb la Tresoreria General de la Seguretat Social
 • Assessorament en matèria de contractació, execució i seguiment.
 • Confecció de fulls de salaris i liquidació Assegurances Socials
 • Incapacitat Temporal, Invalidesa i Jubilacions
 • Inscripció i altes de treballadors
 • Inspeccions laborals i recursos
 • Treballadors Autònoms: altes, baixes i prestacions

Departament FiscalTots estem obligats a complir les nostres obligacions fiscals, el nostre equip facilita l'esmentat compliment, tant a persones físiques com jurídiques. Com en tots els nostres serveis ens adaptem a la mida de l'empresa que assessorem, creant un projecte personalitzat i que ajusta l'atenció a la necessitat del nostre client. Parera Consulting, d'acord amb la innovació tecnològica aplicada en l'àmbit institucional disposa de totes les aplicacions necessàries per a exercir, previ consentiment del client, la representació a l'hora de presentar les diferents declaracions fiscals que actualment permeten la seva tràmit de forma telemàtica. A continuació s'enumeren algunes de les actuacions que formen aquesta àrea de treball:

 • Compliment d'obligacions tributàries
 • Assessorament tributari
 • Assistència a inspeccions fiscals
Departament JurídicEl nostre Departament Jurídic, compta amb una dilatada experiència en l'assessorament a empreses vinculades a diversos sectors, oferint tots els serveis que fan falta en aquesta àrea, comptant amb els millors especialistes en cada camp, dels quals desglossem a continuació els més significatius:

 • Societats mercantils: Constitució, modificació estatuts, compravenda accions, apoderaments.
 • Acceptació d'Herències, actes de notorietat, testaments.
 • Assistència jurídica especialitzada en àmbit laboral. Demandes sociolaborals.
 • Assistència jurídica en àmbit mercantil.
Departament ComptableEl servei comptable pretén facilitar les tasques administratives dels nostres clients, processant, amb la periodicitat més convenient, tots els documents mercantils susceptibles de tenir transcendència econòmica. Un cop processades i analitzades estem en disposició d'emetre informes personalitzats per a cada client, el contingut a des:

 • Compte d'explotació.
 • Balanç de situació.
 • Impacte impositiu

Gestió AdministrativaEls serveis de Gestió Administrativa ofereixen una solució per administrar la cartera de proveïdors per tal de crear una forma simplificada, estructurada i rendible de maximitzar el valor de sourcing. Manejar les relacions d'una major manera, millorar l'alineació amb les estratègies de negocis i promoure la transparència operativa. La implementació de la nostra metodologia i recomanacions comprovades reduirà considerablement el cost de la gestió.
OutsourcingAquest servei va dirigit a la petita i mitjana empresa, que tingui interès en externalitzar determinades tasques administratives, que d'altra manera suposen una despesa en recursos humans propis que de vegades es fa insostenible. Estem preparats per assumir totes les tasques administratives de la seva empresa, des del control d'albarans, facturació, va girar bancari de la facturació, gestió de cobraments i pagaments, posteriorment ja enllacem amb els serveis propis de la consultoria. Vam dissenyar un pla personalitzat per a cada empresa, consensuat amb els nostres clients, que porta a l'obtenció dels Beneficis següents:

 • Estalvi de costos
 • Augment de flexibilitat, el que atorga major competitivitat en el mercat
 • Especialització. Major creixement i experiència del proveïdor expert i del personal qualificat.
 • Reducció del risc empresarial
 • Qualitat i millora continua. Els serveis prestats es mesuren i es contrasten permanentment amb els objectius prèviament acordats.